Clip Phú Yên: Mùa thu hoạch bắp (ngô) và món ăn lạ mắt của nông dân Phú Yên

https://www.youtube.com/watch?v=kZ-Ui0frJDo