Clip Phú Yên: Mr. Cần Trô hài hước hát bài tủ "Thôi chào em" bằng giọng Phú Yên trên truyền hình

https://www.youtube.com/watch?v=1ZRtiZUtEj4