Clip Phú Yên: Lâm Chấn Khang chịu không nổi với khán giả nhí Phú Yên

https://www.youtube.com/watch?v=gPrdNj9t8pU