Clip Phú Yên: Kinh hoàng cảnh phá hoại đường hoa Tuy Hòa ở Phú Yên