Clip Phú Yên: Khởi công dự án khu đô thị mới phía nam tuy hòa ngày 1/10/201 - sồng ba media