Clip Phú Yên: Khám phá món ngon sông cầu phú yên :cá,tôm ,cua

https://www.youtube.com/watch?v=ROqm_zQlNTQ