Clip Phú Yên: Huyện Sông hinh, tỉnh phú yên và sự kiện