Clip Phú Yên: [Hậu trường] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Những thiên thần của Victor