Clip Phú Yên: HẢI SẢN ĐẦM Ô LOAN & CẦU ÔNG CỌP, Tuy Hòa - Phú Yên