Clip Phú Yên: Em là búp măng non - Múa đội ( Phú yên biên đạo )