Clip Phú Yên: Du Lịch Phú Yên, Thú Vui Lặn Biển Mò Ốc