Clip Phú Yên: Đón Tết Chợ hoa Tuy Hòa không khí tết

https://www.youtube.com/watch?v=V_XXZlIobnE