Clip Phú Yên: Đón Tết Chợ hoa Tuy Hòa không khí tết #Phú Yên

https://www.youtube.com/watch?v=V_XXZlIobnE&t=17s