Clip Phú Yên: Điểm đến đầu tiên UBND xã Quảng Xuân, dân oan Phú Yên kéo đến đòi đất nghĩa trang

https://www.youtube.com/watch?v=6R2qp5d4itQ