Clip Phú Yên: Đi cầu bắc qua biển bằng gỗ ở Phú Yên

https://www.youtube.com/watch?v=sjzE0MHXN-c