Clip Phú Yên: Đến Sông Hinh, Phú Yên thưởng thức các món ăn ngon bò của người Ê đê