Clip Phú Yên: Cứ thế mong chờ - Nguyễn Đình Vũ tại Hội Chợ Tuy Hòa Phú Yên