Clip Phú Yên: Công khai chích ma túy giữa ban ngày