Clip Phú Yên: Chuyến thăm Phú Yên của Nguyễn Đặng Tường Linh trước hoa hậu hữu nghị ASEAN