Clip Phú Yên: Cháy hàng vào đêm 30 tết ở chợ hoa tuy hòa