Clip Phú Yên: Các làng nghề làm mứt Tết vào mùa cao điểm

https://www.youtube.com/watch?v=rvsgQbTqnxo