Clip Phú Yên: Cà Phê Tối Tỉnh Phú Yên san bằng thánh thất Cao Đài nhưng ‘không bồi thường’