Clip Phú Yên: Bắt được tội phạm ở Sơn Hòa - Phú Yên