Clip Phú Yên: Bánh canh lá hẹ Phú Yên 30 ngàn 1 tô ăn hoài vẫn còn lá hẹ

https://www.youtube.com/watch?v=Zn9MlqNSSHw