Clip Phú Yên: BÀI CHÒI trong HỘI CHỢ DU LỊCH-PHÚ YÊN