Clip Phú Yên: Anrê Phú Yên - Sáng Tác: Lm. Thiên Ân - Nhóm Cadillac