Clip Phú Yên: Ẩm thực phú yên - những món ăn sáng 1 "bánh hỏi lòng heo - bánh khọt"