Clip Phú Yên: Ẩm thực phú yên-hàu biển nhúng nhấm, cá chấm trắng hấp