Cẩm Nang Phú Yên: Thành Tựu Văn Hóa - Xã Hội - Môi Trường Giai Đoạn 2006-2010

Giai đoạn 2006-2010, tỉnh Phú Yên tập trung phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; từng bước đầu tư toàn diện để Trường đại học Phú Yên đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đa ngành, đa cấp; đầu tư Trung tâm Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời liên kết với một số trường đại học để đào tạo sau đại học một số chuyên ngành; nâng cấp Trường trung cấp Y tế thành Trường cao đẳng Y tế.

Phối hợp và tạo điều kiện mở rộng Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên; góp phần thúc đẩy các Trường cao đẳng Xây dựng số 3, Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa sớm lên đại học. Mở rộng mạng lưới cơ sở và quy mô đào tạo nghề, thu hút các thành phần kinh tế tham gia; triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn, đổi mới chương trình dạy nghề đảm bảo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, chú ý các trường ở khu vực miền núi.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập từ bậc mầm non đến giáo dục nghề nghiệp và đại học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, tin học. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển trường chuẩn quốc gia, trường học 2 buổi/ngày; hỗ trợ giáo dục cho các vùng và người học thuộc diện ưu tiên. Nâng cao năng lực quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ về cơ sở vật chất và nhân lực gắn với hiệu quả sử dụng. Tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong các sản phẩm sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả ở một số ngành kinh tế quan trọng. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Toàn tỉnh tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý khoa học và công nghệ. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ, đảm bảo mức đầu tư 2% tổng chi ngân sách tỉnh/năm cho hoạt động khoa học công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất; ưu tiên phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, chú trọng công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, thực phẩm. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Đồng thời quan tâm thu hút công nghệ cao vào một số ngành công nghiệp chủ lực, ngành dịch vụ và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, tạo điều kiện để tăng cường phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; chú ý việc ứng dụng khoa học công nghệ ở cấp huyện và xã. Tăng cường quản lý sở hữu trí tuệ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Về văn hóa, thể dục - thể thao, Phú Yên tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo phát triển văn hóa; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của cộng đồng các dân tộc, gìn giữ sự thống nhất, đa dạng và phong phú của văn hóa địa phương. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Thành lập Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh trên cơ sở Đài Phát thanh tỉnh; tăng cường chất lượng Báo Phú Yên hàng ngày, đưa trang tin điện tử tiếng Anh của báo Phú Yên vào hoạt động.

Về lao động, việc làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; xây dựng và phát triển đội ngũ lao động có tay nghề cao. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia về giải quyết việc làm; tạo việc làm mới cho khoảng 117.500 lao động.


Khánh thành đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đầu năm 2000 - Ảnh: CTV

Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội: Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn. Gắn dạy nghề, giải quyết việc làm với nâng cao trình độ và kiến thức cho người nghèo.

Thực hiện dân chủ và công bằng trong thụ hưởng các phúc lợi xã hội; xây dựng đời sống văn minh, xã hội lành mạnh, gia đình hạnh phúc, bảo đảm an toàn xã hội. Chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và đối tượng có công với cách mạng. Có kế hoạch giải quyết dứt điểm về chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Đảm bảo sự bình đẳng giới trong tham gia các hoạt động quản lý kinh tế - xã hội và gia đình.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh. Củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế và có chính sách thu hút bác sĩ giỏi để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa y tế. Chú trọng phát triển y dược học cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại trong điều trị… Tiếp tục nâng cao y đức người thầy thuốc, mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện; phấn đấu để mọi người dân đều được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành cơ sở khám và điều trị bệnh với chất lượng chuyên môn cao; hình thành một số bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và hoàn thành việc nâng cấp bệnh viện tuyến huyện; khuyến khích xây dựng một số bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao gắn với tăng cường quản lý nhà nước về y tế tư nhân để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kiểm soát sự gia tăng dân số với tốc độ tăng bình quân khoảng 1,1%/năm. Duy trì mức giảm sinh 0,3%/năm.

Tích cực và chủ động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng, thủy văn; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; hoàn thành cơ bản hệ thống đê kè sông, biển ở các nơi thường xảy ra thiên tai và hệ thống đường giao thông cứu hộ, cứu nạn.

Gắn khai thác, sử dụng tiết kiệm hợp lý tài nguyên với tái tạo tài nguyên có khả năng phục hồi. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; kiểm soát hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, chú ý bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị ven biển. Phấn đấu giải quyết cơ bản chất thải ở các đô thị, khu công nghiệp, giải quyết 100% chất thải ở các đô thị, khu công nghiệp, giải quyết 100% chất thải ở các cơ sở y tế.

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức của toàn dân về bảo vệ môi trường. Gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm phát triển bền vững. Sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.