Ẩm Thực Phú Yên: Đặc Sản Hàu, Điệp, Sò huyết đầm Ô Loan